Přihlášení do stávajícího účtu

Možnosti

PROVOZ OBCHODŮ, SLUŽEB A NÁVŠTĚVYHROMADNÝCH AKCÍ

Ke kadeřníkovi, do restaurace, hotelu, na kulturní či sportovní akci – vstup pouze pro osoby očkované nebo s potvrzením o prodělané nemocí. Provozovatel nebo pořadatel musí splnění zkontrolovat před vstupem nebo před zahájením poskytování služby.

Výjimky:

  • nevztahuje se na osoby mladší12 let
  • lidé12–18 let, ti, kteří se očkovat nemohou ze zdravotních důvodů, a osoby rozočkované se mohou i nadále prokázat platným PCR testem
  • při ubytování, pokud jde o pracovní cestu nebo pokud je důvodem poskytnutí lékařské péče, se můžete prokázati negativním PCR testem ne starším než 72 hodin

NÁVŠTĚVY V LŮŽKOVÝCH ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCHA ZAŘÍZENÍCH SOCIÁLNÍ PÉČE

Prokázání PCR testem ne starším72 hodin nebo antigenním testem provedeným zdravotnickým pracovníkem.

PLOŠNÉ TESTOVÁNÍ VE ŠKOLÁCH

Všichni neočkovaní žáci a studenti základních a středních škol v celé ČR budou testováni každé pondělí od22. listopadu prozatím do února.

PLOŠNÉ TESTOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ A OSVČ

Vláda schválila pravidelné testování zaměstnanců. Zaměstnavatel musí nejpozději od29. listopadu2021zajistit pravidelné týdenní testování rychlými antigenním testy. Testování jednou týdně se týká i osob pracujících jako OSVČ. Testování se netýká osob s dokončeným očkováním, s potvrzením o prodělání nemoci, negativním PCR testem mladším 7 dní či rychlým antigenním testem mladším 7 dní, který provedl zdravotnický pracovník. Testovat se nemusí ani zaměstnanci, kteří se během výkonu práce nesetkávají s žádnými dalšími osobami.

INDIVIDUÁLNÍ PREVENTIVNÍ TESTOVÁNÍ HRAZENÉ ZE ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ

Plně očkovaní mají nárok na dva bezplatné PCR testy měsíčně, osoby mladší 18 let, lidé rozočkovaní a ti, kteří se nemohou kvůli kontraindikaci naočkovat, mají hrazeno pět testů do měsíce.